fund xp logo

Państwa specjalista ds.

SPRAWOZDAWCZOŚCI PRAWNEJ, STATYSTYCZNEJ I NADZORCZEJ

reports logo filing

Fund XP publikuje tysiące raportów rocznie.

FUND XP to niezależna luksemburska firma RegTech specjalizująca się w sprawozdawczości regulacyjnej dla funduszy inwestycyjnych. Nasz cel: zapewnienie prostego i skutecznego rozwiązania technologicznego, które pomoże globalnym zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dostosować ich raporty danych do wymogów regulacyjnych.

FUNDUSZ XP KLUCZOWE DANE

2000

Reports / Year

40

Billion AuM

300

Funds

0

Cancelled customer

PAŃSTWO RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

PRZEGLĄD PROCESU ROZWIĄZANIA FUND XP

SCHEMAT PROCESU

Fund XP process

JEDNO ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH

ROZWIĄZANIE FUND XP DLA WSZYSTKICH PAŃSTWA RAPORTÓW FINANSOWYCH

FUND XP oferuje elastyczne rozwiązanie, które pomoże Państwu we wszystkich raportach. Przywiązujemy dużą wagę do szczegółów i zapewniamy zgodność z terminami narzuconymi przez organy regulacyjne.

computer with the fund xp logo

Nasze rozwiązanie jest przeznaczone dla globalnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi, którzy podlegają licznym wymogom zgodności i sprawozdawczości regulacyjnej.

FUND XP to RegTech specjalizujący się w sprawozdawczości regulacyjnej dla funduszy inwestycyjnych. Oferujemy Państwu szybką, prostą i skuteczną najnowocześniejszą technologię, która gwarantuje, że Państwa raporty spełniają wymagania biznesowe i techniczne organów nadzoru.

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?

Raportowanie zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy AIFMD

Dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Icon plan de travail

Fund XP obsługuje kilkaset AIF.

Zapewniamy globalne rozwiązanie dla Państwa sprawozdawczości AIFMD. Każdego roku wspieramy setki AFI w ich raportach AIFMD. Rozwiązanie FUND XP ma na celu uproszczenie procesu konwersji danych do formatu wymaganego przez władze.

computer with the fund xp logo
world map showing all the countries wher efund xp deliver solution